MENU

clpep new

fwp

The Gabriela Women’s Association (GWA) proved the quote to be true as its members who are formerly housewives became business women through chichacorn production. Despite the challenges of household and parenting work, these women tried their very best to earn additional income to provide their families’ needs.

“Noong wala pa ang aming livelihood project, umaasa lang kami sa kakarampot na kita ng aming mga asawa para sa gastusin ng aming pamilya”, said Mrs. Leonora Anin, member of GWA. Mrs. Anin further shared, “Mahirap po ang kalagayan namin noon sa buhay kasi wala kaming trabaho. Kaya naisipan naming gumawa ng paran para magkaroon kami ng pagkakakitaan, nang sa gayon ay makatulong kami sa aming mga asawa sa paghahanapbuhay”.

Read more about "From Cordillera Housewives to Entrepreneurs"

 

foi logo

transparency seal

clkss footer

infomaterial

dlbps footer

policy issuance

cloud footer

dole feedback