MENU

clpep new

fwp

Noong 29 Hulyo 2021, pinangunahan ng Kawanihan ng Manggagawang may Tanging Pangangailangan (BWSC) ang virtual oryentasyon upang magkaroon ng maayos na pag-unawa ang mga tanggapan sa rehiyon  (ROs), bilang mga tagapagpatupad ng programa, lalo na sa mga DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program (DILEEP) focal persons, sa mga Atas Pang-Administratibo na inilabas ng Kagawaran, at maipaliwanag ang  instrumento na gagamitin sa pag-survey ng mga proyektong pangkabuhayan na ibinigay ng Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (DOLE).

Bilang panimula, ang Atas Pang-Administratibo Bilang 136 o ang DOLE BikeCINATION Project ay tinalakay ni Bb. Ma. Bernadette Agna, Senior Labor and Employment Officer (LEO) ng Workers in the Informal Economy Development Division (WIEDD).

“Ang proyekto ay para sa mga benepisyaryong nakakumpleto na ng dalawang dosis ng bakuna. Ito ang stratehiya ng Kagawaran upang makatulong sa pamahalaan sa paghikayat sa mga tao na magpabakuna, at isa ring kontribusyon sa National Employment Recovery Strategy sa ilalim ng Trabaho, Negosyo, Kabuhayan,” ayon kay Agna.

Bukod pa rito, ang proyekto ay isa sa mga inisyatiba ng DOLE upang mabawasan ang epekto ng pandemya sa ating mga manggagawa.

Ang BikeCINATION Project ay bukas sa mga manggagawa sa impormal na sektor mga magulang o tagapag-alaga ng child laborers, mga katutubo na kabilang sa A4 category.

Kasunod na tinalakay ang Kautusan Pang-Administratibo Bilang 117 sa pagpapa-angat ng ekonomiya sa pamamagitan ng DILEEP.

Sa ilalim ng Kautusan na ito, binibigyan ng pagkakataon ang mga benepisyaryo ng DILEEP na magkaroon ng kaalaman at kabuhayan bukod sa mga nakasanayan nilang trabaho, lalo na sa mga nasa sektor ng agrikultura.

“Nakikita natin na ang mga off o non-farm livelihood diversification ay nakakapagbigay ng alternatibong pagkakakitaan sa mga panahon na apektado ang mga on-farm livelihood ng mga benepisyaryo,” dagdag pa ni Agna.

Sa Kautusan ding ito, ang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers Program o TUPAD ay magiging isa ng regular public employment program at hindi na lamang isang ‘emergency employment program’.

Pahayag pa ni Agna, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Kagawaran sa ibang ahensiya ng pamahalaan  katulad ng TESDA para sa skilling, re-skilling o upskilling para sa kasanayan ng mga benepisyaryo para sa transisyon ng mga ito sa pormal na sektor ng paggawa.

Naging daan din ang oryentasyon na ito upang bigyang linaw ang mga katanungan mula sa mga ROs ukol sa implementasyon ng DILEEP, na sinagot ni Gng. Cheekee Gonzales, Hepe ng WIEDD.

Natalakay rin sa oryentasyon na ito ang livelihood survey na maaaring gamitin ng mga tagapagpatupad ng programa para masuri ang mga proyektong pang-kabuhayan na ipinagkaloob ng DOLE sa nakaraang dalawang taon.

Ayon kay G. Melchor Sampang, LEO III ng Program Monitoring and Technical Support Services Division (PMTSSD), ang survey na ito ay naglalayon na malaman kung ang limang porsyento (5%) ng pang-kabuhayan na ibinigay ng Kagawaran ay nagpapatuloy pa ng operasyon pagkatapos ng dalawang taon.

Ang survey ay magsisimula sa 16 Agosto 2021 hanggang 30 Setyembre 2021 na isasagawa sa mga benepisyaryo ng mga proyekto ng mga grupo o asosasyon  mula sa ikatlong kwarter ng 2018 hanggang ikatlong kwarter ng 2019.

Gagamit ng google forms o survey questionnaire ang mga magsasagawa ng survey na maaaring ipadala sa pamamagitan ng online o courier kung sakaling magkaproblema sa paggamit ng online, hanggang 15 Oktubre 2021.

Ipinaliwanag naman ni G. Christian Soriano, Information System Analyst II ng Kawanihan kung paano sasagutan ang online forms ng survey.

###

transparency seal

foi logo

red tape

clkss footer

infomaterial

gad

dlbps footer

policy issuance

gad

cloud footer

cl profiling and wcp portal

dole feedback